Obchodní podmínky

1. Veselé raw dorty, provozovatelem a vlastníkem je firma rawdorty.cz, IČ: 88729231, se sídlem Horní náměstí 10, Znojmo 66902 (dále jen "provozovna"). Provozní doba provozovny je pondělí až pátek od 16 do 22 a sobota od 17 do 22 hodin. 2. Provozujeme internetovou stránku www.rawdorty.cz. (dále jen „Eshop"). 3. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují práva a povinnosti mezi námi prodávajícím a vámi kupujícím našich výrobky, které je možné objednat přes stránku a spolu s potvrzenou objednávkou tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Okamžikem odeslání objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s VOP a že s nimi souhlasí. 4. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které kupní smlouva neupravuje, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634 / 1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 5. Pokud se naše VOP změní, před odesláním Vaší objednávky Vás na to na našem Eshopu upozorníme. Nové VOP jsou závazné od okamžiku odeslání Vaší objednávky. 6. Na našem Eshopu je možné objednat si raw dorty, raw cukroví a vitariánky. Kupující zadá před odesláním objednávky počet kusů daného produktu a rovněž způsob doručení – místo osobního odběru. 7. Rychlost vyřízení objednávky je do dvou pracovních dnů. U produktu s uvedenou dostupností slovem „Skladem“ produkt do dvou pracovních dnů nachystáme k předání kupujícímu. V závislosti na osobní dohodě obou stran a kapacitě výroby může být doba výroby i delší. V průběhu zadávání objednávky kupující na sebe uvádí kontakt - adresu, e-mail a telefonní číslo. 8. Odesláním objednávky kupující obdrží od prodávajícího potvrzující email o její přijetí včetně přehledu objednávky. 9. Kupující odesláním objednávky vyslovuje svůj souhlas s převzetím a zaplacením objednaných položek vyrobených produktů. 10. Způsob předání objednávky - objednávku kupující může vyzvednout buď v místě provozovny, nebo má kupující možnost nechat si objednané produkty dovézt, po městě Znojmě a okolí zdarma. Do okruhu 77 km od města Znojma za kilometrovné 1,50- Kč, počítá se ale i cesta zpět. Při objednávce tří raw dortů a více již také zdarma. 11. Kupní cena je splatná při převzetí vyrobených produktů, a to v hotovosti v místě provozovny nebo v hotovosti při převzetí objednávky při rozvozu na předem domluvené místo osobního odběru. Při převzetí zboží v provozovně i mimo provozovnu není možné platit platební kartou. 12. Prodávající kupujícímu vystavuje doklad s položkovým seznamem cen veškerých dodaných výrobků a zboží. 13. Pro charakter vyrobených produktů, které se rychle kazí, není kupující dle § 1837 písm. e) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník oprávněn od smlouvy odstoupit. 14. V případě storna objednávky ze strany kupujícího, kdy prodávající již začal na přípravě objednávky pracovat, je kupující povinen najít prodávajícího a odkoupit jeho objednané produkty nebo přímo uhradit 100 % ceny provedené objednávky v provozovně, případně po dohodě s prodávajícím je možné uhradit převodem částky na účet prodávajícího. 15. Internet není stabilní médium, nemůžeme proto zaručit stabilní připojení na náš Ehop, stejně jako neodpovídáme za funkčnost a kompatibilitu našeho Eshopu s Vaším softwarem či výskyt aplikací, které mohou být škodlivé či ohrožovat další zařízení. 16. Vyhrazujeme si právo k omezení přístupu na Eshop kdykoliv bez předchozího upozornění, především za účelem aktualizace a údržby našeho Eshopu. 17. Obsah Eshopu, který zahrnuje fotografie a texty, grafická a jiná výtvarná díla, software, ochranné známky a jiná práva používající ochrany je výlučným vlastnictvím firmy rawdorty.cz a nesmí být užívána v nejširším významu bez jejího předchozího písemného souhlasu. 18. Je nepřípustné bez předcházejícího písemného souhlasu firmy rawdorty.cz zahrnutí této stránky částečně či úplně na stránky třetích osob. 19. Údaje o kupujících se shromažďují ve formuláři při objednávce výhradně za účelem zpracování procesu objednávky a jejího dokončení. 20. Kupující vyslovuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a následném uchováváním. Prodávající se zavazuje zabezpečit proti zneužití osobní údaje o kupujících získané přes formulář Eshopu a nepředávat tyto informace třetí osobě. Tyto informace budou sloužit výhradně k potřebám obchodní činnosti Eshopu pro vyřízení zadaných objednávek. 21. Kupující má právo na ochranu svých osobních údajů a také právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Opravu lze provést prostřednictvím zaslání informací emailem na adresu info@rawdorty.cz. 22. Tyto podmínky dohromady spojené s vyplněním a odesláním objednávky, kterou kupující provádí na našem Eshopu, kompletují dohodu o kupní smlouvě. Stane-li se některá z jejích částí neplatnou, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. 23. Smlouva se řídí českým právem a veškeré spory jsou příslušné českým soudům.