Žehnané jídlo je léčivé

 
Potrava, kterou dnes přijímáme prochází různými výrobními procesy, dotýkají se jí různí lidé, ulpívají na ní tak silné energetické otisky a stopy mysli kuchařů a zhotovitelů, které pokud si nejsme jisti jejich úmyslem, je třeba před požitím řádně pročistit a prosvětlit světlem, pránou, mantrou, pozitivním záměrem nebo bdělým přítomným vědomím v Teď. Samo o sobě jen nestačí, že je naše jídlo právě čisté veggie, může se i tak snadno míjet žádáným a očekávaným účinkem, proto jsou právě  naše dorty plně vědomě přpravované s bezvýhradnou láskou a lečivými úmysly...